1. ผู้เข้ารับบริการกรอกประวัติส่วนตัว และสแกนลายนิ้วมือทีละนิ้ว ใช้เวลาประมาณ 15 นาที
 2. นักวิเคราะห์จะใช้เวลาในการวิเคราะห์ลายนิ้วมือและจัดทำรายงาน ประมาณ 5-7 วัน
 3. นักวิเคราะห์จะนัดพบผู้เข้ารับบริการเพื่อฟังผลการวิเคราะห์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  • ทำความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสมอง และนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว
  • อธิบาย ศักยภาพที่เป็นจุดเด่นที่มีมาแต่กำเนิด
  • อธิบาย ค่า TRC และความสัมพันธ์กับศักยภาพที่มีมาแต่กำเนิด 10 ด้าน
  • อธิบาย ค่า ATD และความฉับไวในการเรียนรู้
  • วิเคราะห์ลักษณะการเรียนรู้เฉพาะตัวที่มีมาแต่กำเนิด (Style)
  • วิเคราะห์วิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด (Type)
  • วิเคราะห์ศักยภาพที่มีมาแต่กำเนิดทั้ง 10 ด้าน (10 Inborn Intelligences)
  • วิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ควรส่งเสริมปรับปรุง
  • วิเคราะห์ความฉลาด 8 ด้านที่สามารถพัฒนาได้ในภายหลัง (8 Multiple Intelligences)
  • วิเคราะห์ศักยภาพโดยรวม (Cross Analysis)
  • แนะนำข้อเสนอแนะโดยเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคล
 4. นักวิเคราะห์จะบริการให้คำปรึกษาตลอด 1 ปี นับจากวันเข้ารับบริการ
 
หน้าแรก | Promotion | เกี่ยวกับเรา | วิธีชำระเงิน | สรุปการสั่งซื้อ | ติดต่อเรา
© 2011 All Rights Reserved.