ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ศักยภาพที่มีมาแต่กำเนิดจากลายนิ้วมือ
  • ค่าบริการ 7,918 บาท/คน พร้อมบริการให้คำปรึกษาฟรี ! ตลอด 1 ปี

ท่านจะได้รับรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ ซึ่งจะบอกถึงจุดเด่น และจุดที่ควรให้การส่งเสริมปรับปรุง ของลูกๆ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการเลี้ยงดู ส่งเสริม จุดเด่นต่างๆ ของลูก และหาทางฝึกฝนจุดที่อ่อนให้ดีขึ้นได้ต่อไป

*** ลงทุนเพียงแค่ครั้งเดียว นำไปใช้ประโยชน์ได้ตลอดชีวิต ***

 
 
หน้าแรก | Promotion | เกี่ยวกับเรา | วิธีชำระเงิน | สรุปการสั่งซื้อ | ติดต่อเรา
© 2011 All Rights Reserved.