เส้นประสาทของสมองและลายนิ้วมือได้เจริญเติบโตพร้อมกัน ซึ่งลายนิ้วมือที่ปรากฏนั้นจะคงอยู่และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยตลอดชีวิต และต่อมาในภายหลังการวิจัยทางการแพทย์ได้ทำการยืนยันอีกครั้งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งสองส่วน

ในปี 1832 เริ่มจากศัลยแพทย์ Charles Bell แพทย์เฉพาะทางประเทศอังกฤษได้เขียนบทความชื่อ “The Hand : its mechanism and vital endowments as evincing” (Bell ,1774-1842) โดยในสมัยที่เป็นศัลยแพทย์ที่มหาวิทยาลัยอิเด็นเบิร์ก ท่านคือคนแรกที่ได้ทำการผ่าตัดเกี่ยวกับระบบประสาทและก็ทำให้เขาได้พบว่ามีความสัมพันธ์ และมีการเชื่อมโยงกันของระบบประสาทของสมองกับมือ โดยพบว่ามีการเชื่อมโยงกันมากกว่าการเชื่อมโยงกับอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกาย และในการค้นพบครั้งนั้นก็ทำให้มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับสมองและมือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเริ่มใช้แนวคิดนี้เป็นหลัก เพื่อนำมาอธิบายกับปัญหาหลายอย่างในด้านที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบความรู้สึกของมนุษย์

 
สมองแบ่งออกเป็น 2 ด้านด้วยกัน คือ
  1. สมองซีกขวา มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายด้านซ้าย และการแสดงออกทางด้านอารมณ์
  2. สมองซีกซ้าย มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่ายกายด้านขวา และการคิดประมวลผลในด้านของเหตุผล

 
หน้าแรก | Promotion | เกี่ยวกับเรา | วิธีชำระเงิน | สรุปการสั่งซื้อ | ติดต่อเรา
© 2011 All Rights Reserved.